Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

reminder

Överlämna hela eller delar av er kravhantering till oss för lägre kundförluster och förbättrad likviditet genom snabbare inkassering. Vi skickar ut era krav och avlastar er med administrationen. Att driva in fordringarna är lika viktigt för oss som att ni kan behålla era goda kundrelationer. Vi tror alltid att en konsekvent kravhanteringspolicy lönar sig i längden.

Har ni redan en bra rutin kring fakturering och reskontrahanteringen och bara vill outsourca från påminnelsehantering gör vi det på era villkor. Ni bestämmer själva antalet påminnelser och eventuell mjukare hanteringsmodell för era viktigaste kunder. Vi försöker att öka betalningsmoralen hos era kunder vilket ger ett bättre kassaflöde och ökad likviditet hos er.

Tjänsten påminnelseservice kostar inget extra för er.

Vad ingår i påminnelseservice?

green_check
Skräddarsydd lösning anpassad för ert företag
green_check
Betalningspåminnelser
green_check
Inkasoåtgärder
green_check
Långtidsbevakning

Jag vill bli kontaktad

Jag är intresserad av era tjänster och skulle vilja bli kontaktad av en säljare

Invonova 2019